Biedrība „Kalna svētību kopiena”

"Kalna svētību kopiena" ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Daba, gadalaiku maiņa, gada lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par 18.-19.gs. Bruknas muižas atjaunošanu un uzturēšanu ir sevis attīrīšanās un iespēja atgriezties pie Dieva.

Kopiena sākusi savu darbību jau 1999.gadā, bet reģistrēta kā nevalstiska organizācija 2001.gadā un 2011.gada 11.maijā tika atkārtoti piešķirts Sabiedriskā labuma statuss.

Kopienas dibinātajs un garīgais tēvs ir priesteris Andrejs Mediņš. Kopienas darbības struktūra ir izveidota pēc narkomānu kopienas “Senacolo” modeļa, kas atrodas Medžugorjē, Bosnijā-Hercogovinā, bet kopienas garīgā patronese ir Māte Terēza no Kalkutas.

Ikdienas dzīvi kopienā bagātina dažādu organizāciju jauniešu un bērnu kristīgās nometnes vasarās, svētceļojumi, rekolekcijas, mūzikas un deju koncerti Bruknas muižā, Bībeles un drāmas nodarbības, mākslinieku un Pūdnīku skūlas plenēri, Renesanses dārza svētki.

Bruknas muiža ir atvērta interesentiem. Šeit ciemos vai iespaidu meklējumos visu gadu ierodas ļaudis no visas Latvijas un ārzemēm.

 

Biedrības "Kalna svētību kopiena’’ mērķa realizācijas centrs atrodas 

Bruknas muižā, Bauskas novadā 

 

Iestājoties kopienā:

Kopienas iekšējās kārtības noteikumi:

 1. aizliegta smēķēšana, alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu lietošana un glabāšana;
 2. nav pieļaujama fiziska un morāla agresija, vardarbība;
 3. nelieto mobilo telefonu, datoru bez atbildīgās personas atļaujas;
 4. atsakās no seksuālām attiecībām;
 5. klausās tikai kristīgo radio, neskatās TV un laicīgās filmas;
 6. Kopienas dzīves jautājumus risina kopējā sapulcē;
 7. klients pakļaujas Kopienas vecāko norādījumiem;
 8. Kopienas vecāko nozīmē biedrības valde ar rīkojumu;
 9. klientam nav personīgās naudas līdz kapelāns atceļ šo aizliegumu;
 10. klients ir materiāli atbildīgs par uzticētām vērtībām: inventāru, materiāliem, instrumentiem;
 11. izstājoties no Kopienas, klients dienu iepriekš brīdina Kopienas vadību;
 12. Kopiena neatbild par klienta personīgajām lietām.

 

Par iespēju iestāties Kopienā zvana persona, kurai nepieciešama palīdzība pa telefonu 26411090  Kopienas kapelānam Andrejam Mediņam.